Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas fartyg Gratitude kommer att få en ny mast, efter masthaveriet på sensommaren förra året. För en ideell organisation är en sådan utgift inget man bara ”hostar upp”. Därför startades en insamling till en ny mast, som nu kommit upp i det belopp som behövs.

– Nu håller Seglarskolan på med arbetet kring den nya masten. Vi räknar med att det är klart så att hon kan segla som vanligt igen i sommar, säger Helene Pedersen, administrativt ansvarig för Seglarskolan på Kryssarklubbens kansli i Göteborg.

Under säsongens avslutningssegling med Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas tre fartyg gick stormasten av på segelfartyget Gratitude. Det betydde en oförutsedd utgift på drygt 300 000 kr för stiftelsen, pengar som inte fanns i budgeten. En insamling startade, vilken fick ett fantastiskt gensvar hos Kryssarklubbens medlemmar och vänner till Seglarskolan. Via Kryssarklubbens riksförening kom det in drygt 80 000 kr på några veckor. Kryssarklubbens Västkustkrets har samlat in nästan 160 000 kr och direkt till Seglarskolan har det resterande beloppet kommit in. Det betyder nu att Gratitude, som är från 1903, får en ny mast.

Segelfartyget Gratitude är ett av tre fartyg som tillhör Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Övriga fartyg är Gratia och Atlantica. Segelfartygens hemmahamn är i Göteborg. Fartygen används i utbildningssyfte för ungdomar, familjer och vuxna som vill lära sig segla med ett segelfartyg, navigera och sköta andra sysslor ombord. Fartygen används också för att lära ungdomar som normalt inte kommer i kontakt med sjölivet hur det är att vara på havet. “Ny på havet” heter projektet som bjuder in ungdomar via skolor från områden som exempelvis Bergsjön, Angered och Biskopsgården till en dag på havet. Hittills har cirka 270 ungdomar kommit ut på havet tack vare projektet, som fortsätter i år. Pengar till projektet kommer från regeringen via Svenskt Friluftsliv.

Info: www.sxk.se