Nedskräpning är ett stort problem för våra vatten, i världen och i Sverige. För att minska nedskräpningen och öka återvinning behövs initiativ och samarbeten. Genom ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Coca-Cola i Sverige, med stöd från Värmdö kommun och KSSS kommer Sandhamn, en välbesökt semesterö i Stockholms skärgård, att utrustas med plastinsamling.

Samarbetet grundar sig i det partnerskap som redan är etablerat mellan de olika aktörerna som alla har minskad nedskräpning i haven högt på agendan. Avfallshanteringen på Sandhamn är i nuläget bristfällig då det endast finns sortering för glas och papper.

– Detta leder till problematik framför allt under sommarhalvåret då kapacitet kring infrastruktur gällande sopkärl och sortering är anpassade till de boende som är 100–150 personer till antal, säger Magnus Woxén på KSSS.

Då sortering av plastförpackningar saknats har det inte gått att sortera sitt plastavfall utan allt har gått till brännbart. Med stöd från Värmdö kommun så möjliggörs nu även sortering av plast.

– Idag är vi alla medvetna om det enorma problemet med plast i våra hav, sjöar och vattendrag. Vad vi också är medvetna om är att det mesta av den plasten slängs på land. Därför är det på land vi behöver täppa igen den läckande kranen för att bidra till en cirkulär ekonomi. Vi är jätteglada för att det nu kommer att bli lättare att göra rätt med tomma plastförpackningar på Sandhamn, säger Pontus Tengby, kommunikationschef på Håll Sverige Rent.


Bilden: Nya återvinningskärl för plast har placerats på Sandhamn tack vare ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, Coca-Cola European Partners i Sverige, Värmdö kommun och KSSS. Foto: Magnus Woxén.