Efter högtidligt firande av både färdigställande och överlämnande vid varvet Tianjin Xingang i Kina, har välgörenhetsorganisationen Mercy Ships nu formellt tagit sitt nybyggda, och världens största civila, sjukhusfartyg i bruk.

Överlämnandet av det nybyggda sjukhusfartyget Global Mercy, från varvet till fartygets ägare Mercy Ships, firades i närvaro av representanter från Mercy Ships, projektledare från Stena RoRo och varvets ledning. Mercy Ships personal och besättning från hela världen deltog digitalt på distans. Härmed är byggnationen av fartyget avslutad och den första operationen ombord har kommit ett steg närmare. De traditionella ceremonierna vid överlämnandet genomförs av varvet för att skänka lycka till fartyget och dess besättning på de sju haven.

Per Westling, vd på Stena RoRo, som ansvarat för genomförande av projektet, talade också vid ceremonin: ”Vi är mycket stolta över att leverera detta speciella fartyg. Verksamheten som ska utföras ombord har ställt särskilda och höga krav på fartygsbyggnationen. Det var första gången som varvet byggde den här typen av fartyg – en utmaning som de klarat mycket bra. För Mercy Ships betyder leveransen att deras kapacitet att hjälpa mer än fördubblas, och på Stena RoRo är vi glada för att genom Global Mercy få vara en del av deras fantastiska arbete.”

Mercy Ships inledde arbetet med det nya fartyget för mer än åtta år sedan. 2013 signerades avtalen, kölsträckningen ägde rum 2015 och i slutet av april i år kunde den officiella provturen till havs, en så kallad ”sea trial”, genomföras med gott resultat.

I juli seglar Global Mercy mot Europa. Med start i början av september kommer hon att utrustas med it, medicinsk teknik och inredningsdetaljer i hamnen i Antwerpen. Där inleds också bemanningen med volontärer. Under första kvartalet 2022 ska Global Mercy, då förflyttad till Rotterdam, visas upp för sponsorer, potentiella volontärer, media och andra intresserade. Innan hon tas i full drift ska hennes ankomst till Afrika också firas i Dakar, Senegal.

Fem miljarder människor i världen har inte tillgång till säker kirurgi till en kostnad som de har råd med, och sjukdomstillstånd som kräver kirurgi står för nästan en tredjedel av världens samlade sjukdomsbörda (Lancet 2015). Mercy Ships har levererat säker kirurgisk vård i Afrika i över 30 år. Med Global Mercy bygger man vidare på den gärningen. Det nya fartyget är utrustat med förstklassiga utbildningslokaler som kommer att bidra till att nyttan av insatserna i mottagarländerna flerdubblas. Volontärer med olika professionell bakgrund kommer att arbeta tillsammans med lokal vårdpersonal. På fartygets 12 däck finns bland annat sex operationssalar, vårdplatser för 200 personer, ett komplett laboratorium och utbildningsutrustning för simulering av olika vårdsituationer.