Resultat av fyra års studier av havsmiljön

Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har under fyra år gjort undersökningar av kopparhalten i vattnet. Den senaste rapporten från 25 januari 2021, avsändare Västkustens Båtförbund och Västkustkretsen, har gjort undersökningar i några svenska småbåtshamnar runt Göteborg samt Kalmar och Karlstad. Här återfinns deras rapport.

Låga risker med kopparutsläpp i småbåtshamnar. Resultat avfyra års mätningar i vattnet.

Läs hela rapporten här!