Nästa år inleds det sista året i det historiskt stora renoveringsarbetet av Göta kanal. Regeringen satsar ytterligare 82,6 Mkr på renoveringar för den kommande vintern. De mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes 1832 kan därmed slutföras.

Totalt har närmare 1 miljard kr har investerats i att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket sedan renoveringarna påbörjades för sex år sedan.

– Investeringarna har stor betydelse för hela besöksnäringen utmed Göta kanal och säkerställer därmed många arbetstillfällen, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag. Framför allt möjliggör de en trygg och säker vistelse för våra tre miljoner besökare årligen.

– Att vi får slutföra det stora renoveringsprogrammet känns viktigt och fantastiskt bra. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen och bevarandet av årtusendets svenska byggnadsverk med 19 mil kanal. Vi har en ägare som både tar ansvar och ser potentialen i svensk besöksnäring säger Magnus Hall, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.

Foto: AB Göta kanalbolag.