Svenska Kryssarklubben noterar rekord i antalet nya medlemmar för andra året i rad. När föreningen gör en sammanställning av årets båtsäsong inklusive sommaren 2021 ser man att förra årets trend med en stark medlemstillströmning håller i sig. 

Fler och nya på sjön betyder fler ovana båtfarare, något Svenska Kryssarklubbens medlemmar märkt av själva under semestern. Många av de nya båtfararna som valt båtlivet för sin hemester har också blivit nya medlemmar i Kryssarklubben, för att man märkt att man behöver kunskap om sitt nya intresse. Svenska Kryssarklubben har fått 1 500 nya medlemmar under perioden mars till och med augusti.

Kryssarklubbens roll som förening är att förbättra båtlivet för sina medlemmar, något som också spiller över på båtlivet i stort. Ju fler som är kunniga på att föra fram sin båt på ett säkert sätt, desto säkrare båtliv. Kryssarklubben erbjuder kurser och utbildning i navigation, säkerhet på sjön och handhavande av båten – oavsett om det är segel- eller motorbåt.

- Vi driver också på i frågor som rör båtlivet, gentemot myndigheter med fler. Ta sommarens sjösäkerhetsfråga i media, om VHF och den röda nödknappen som exempel. Vi gick ut och varnade för att få båtägare som har VHF känner till vad som krävs för att den röda knappen ska fungera. En informationsfråga som hamnat mellan stolarna hos berörda ansvariga; myndigheter och de som säljer VHF-apparater, säger Fredrik Norén.

Läs artikeln om röda nödknappen här: www.sxk.se/artiklar/falsk-trygghet-pa-sjon