Föreningslivet fyller en viktig funktion när det gäller att levandegöra en plats. Längs Kinda kanals åtta mil långa kanal- och sjösystem finns ett aktivt föreningsliv som på olika sätt hyllar sin kanal som i år firar 150 år. 

Under våren som påverkats mycket av pandemirestriktionerna har föreningarna varit kreativa och hittat andra sätt att fira Kinda kanal. Som exempel kan nämnas Linköpings orienteringsklubb som gjorde en jubileumsversion av ”hitta ut” ett orienteringskoncept för allmänheten där check-points förlades till kanalområdet mellan Nykvarns sluss och Tannefors slussar i centrala Linköping. Ett annat exempel är föreningen Kinda Kanals Vänner som tagit fram en jubileumsskrift. 

– Föreningen Kinda Kanals Vänner bildades 1963. Den har enligt stadgarna till ändamål att verka för Kinda kanals fortbestånd både som farled och som kulturminnesmärke berättar Håkan Johansson, ordförande Kinda Kanals Vänner. 

– Detta sker bland annat genom samarbete med AB Kinda Kanal. Ett bra exempel på detta är den jubileumsskrift som gemensamt tagits fram till kanalens 150-årsjubileum med ekonomiskt bidrag av bland andra vänföreningen. 

Det finns mängder av Kinda kanalambassadörer! Hembygdsföreningar hittar olika sätt att lyfta fram Kinda kanals historia genom föreläsningar och informationsskyltar. Lions Club Linköping Valla valde ett annat sätt att fira Kinda kanal och överlämnade i dagarna två bänkar som flanerande besökare kan vila på och betrakta båtarna som klättrar upp för Tannefors slusstrappa. 

När pandemirestriktionerna minskar kan Linköpings Guideklubb nu genomföra de dramatiserade guidningar de har förberett om Kinda kanals historia. Ett annat exempel är Linköpings kanotklubb och Brokinds IF som tillsammans med kajakföretagare arrangerar Kinda kanalloppet för kajak/kanot. Under sommaren pågår ett virtuellt lopp och förhoppningen är att kunna genomföra en fysisk tävling den 5 september. 

– Ideella krafter är en oerhört viktig del i att skapa själ och hjärta längs Kinda kanal. Jag sätter stort värde på de insatser som nu görs för att fira kanalen som ju faktiskt ägs av kommuninnevånarna i Linköping och Kinda, säger Karin Nybrolin, vd AB Kinda Kanal.