Att båtar och antalet gäster minskar i många av Sveriges maritima destinationers gästhamnar beror på att pandemin slog hårt under våren 2020. Många turister avbokade sin sommarsemester, men därefter kom bokningarna igång igen. Utländska båtar stoppades dock av reglerna kring covid-19.

– Inom ramen för rapporterad statistik och den undersökning som genomfördes under sista halvan av juli månad 2020, kan vi se att de svenska gästhamnarna återhämtade sig något under augusti månad, säger Dick Netterlid, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

– De stora minskningarna var hos gästhamnar med närhet till nationsgränserna, där många utländska gästande båtar uteblev helt. Under en normal säsong uppgår dessa till cirka 37% av det totala antalet i Sveriges gästhamnar. 

De utländska gästerna/båtarna uteblev nästan helt, vilket varit mycket kännbart för många maritima destinationer och dess gästhamnar. 

Trenden har nu vänt, båtlivet växer i Sverige under 2020 och i hela Europa.

– En positiv utveckling kan samtidigt noteras i många av Sveriges gästhamnar under 2020, med en ökning i många gästhamnar av båtgäster med lokal/regional förankring. Vi kan se ökning där många båtägare nyttjat sin båt lokalt/regionalt under 2020, säger Dick Netterlid.

Ett ökat insteg i båtlivet kan samtidigt noteras i den nationella statistiken. I våra större kanaler i Sverige som Göta Älv, Dalslands kanal och Göta kanal noteras en stark lokal och regional besöksnäring. Göta kanal har haft en ökning på +17% medan de två övriga kanalerna noterar en minskning. Detta pekar på att båtar i inlandet har rört sig lokalt och regionalt.