Tillsammans med den kände journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén har Svenska Båtunionen tagit fram fyra kortfilmer om allemansrätten. 

Filmerna behandlar olika aspekter av allemansrätten i samband med vattenburet friluftsliv. Använd gärna filmerna i klubbens eller förbundets kommunikation, på er hemsida eller i samband med utbildningar, aktiviteter, introduktion av nya medlemmar etc. 

Du hittar alla filmerna på Svenska Båtunionens Youtubekanal som du hittar här:

https://www.youtube.com/channel/UC3QMYdXvLbt3J7D3lVBNuiw/featured