Gästhamnar Sverige

Samlar Sveriges Gästhamnar

Riksföreningen Gästhamnar Sverige består av drygt 400 klassificerade gästhamnar, RGS är Sveriges branschorganisation med ca 85% av Sveriges gästhamnar som ägare/medlemmar. Sveriges gästhamnar drivs idag genom kommuner, privata företag eller ideella båtklubbar. Ca 37% av de båtar som anlöper svenska gästhamnar är utlandsflaggade. Riksföreningen har sitt kansli i Göteborg med kanslist och generalsekreterare. En årligen vald styrelse har att arbeta med utveckling av gästhamnarna i Sverige inom ramen för Marknadsföring, Säkerhet, Organisation och Miljö.  Som medlem i branschorganisationen har gästhamnen rätt att föra det kända gästhamnsankaret i sin flaggstång och på skyltar i gästhamnen.

Upplev Båtlivet naturhamn
Upplev Båtlivet naturhamn

Gästhamnen finns för att möta alla gäster med egen båt eller kanske hyrbåt som söker en bekväm och trygg angöring med sin fritidsbåt. Gästhamnen är boende anläggning med service för de flestas behov. Alla gästhamnar är unika med olika nivåer på service, geografiskt belägna, i skärgården, i städer och utmed kanalstråk. Gästhamnen finns för att båtgästen skall känna sig trygg och säker i en ordnad miljö. I gästhamnarna möter man hamnkaptener och personal som gör allt för en hög trivsel och trygg angöring.
I gästhamnsguiden, www.gasthamnsguiden.se där Riksföreningen gästhamnar Sverige är delägare, återfinns alla medlemshamnar, med information om servicenivå och kontaktuppgifter. Guiden ger bra tips omspännande destinationer med naturen inpå knutarna, en bastu i ändan på bryggan eller kanske närhet till staden med shopping och stadspuls. Det finns mycket att uppleva i de svenska gästhamnarna.

Under 2020 har fokus i gästhamnarna legat på hållbarhetsfrågor, något som kommer vara tema även 2021. Vi hoppas att gästerna ser skillnader under sommaren i gästhamnarna. Grundläggande temaområden är säkerhet, miljö och värdskap. I år har vi lagt extra arbete på en trygg och säker vistelse med anledning av det Coronavirus som drabbat Sverige likt övriga världen. Intresset för båtlivet har naturligt ökat i år, varför Riksföreningen tillsammans med medlemmarna utarbetat rekommendationer och direktiv för allas trygghet och där vi tillsammans minskar smittspridning. I gästhamnen ska man känna sig trygg. Vi följer samtidigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Ett riktigt vår- och sommartecken är när du har årets upplaga av Gästhamnsguiden framför dig. Här kan du läsa inspirerande reportage från olika destinationer, längst Sveriges fina kuster, insjöar och kanalsystem.Du kan också via hamnrutorna se till så att du hittar en gästhamn som matchar just dina behov av miljöupplevelser och service.Sverige är fantastiskt, en av världens största skärgårdar, där trenden att semestra på hemmaplan växer starkt, något vi ser i medlemshamnarna.

Upplev Båtlivet naturhamn

Riksföreningen Gästhamnar Sverige rapporterar årligen gästhamnsstatistik till tillväxtverket. Att vara ute på sjön och segla är samtidigt ett klimatsmart alternativ och man slutar aldrig att imponeras över nya vackra platser år efter år.
Man känner igen att gästhamnen är medlem i branschorganisationen på det klassiska guldankaret som sitter uppe i gästhamnen, antingen som skyltar, eller är hissade som flaggor. Gästhamnar är samtidigt starka destinationer och är inte bara för båtar utan här välkomnas alla turister och besökare som önskar att njuta av pulsen vid vattnet och på bryggan. Uppleva båtlivet. Kanske finns möjlighet att prova på lite båtliv i just den hamnen som man befinner sig i? tveka inte att fråga gästhamnspersonalen. Båtar och vatten är på många orter den naturliga mötesplatsen dit många söker sig för att flanera, utöva båtliv i stort och smått. Från Riksföreningen Gästhamnar Sverige och alla 400 medlemshamnar hälsar er varmt välkomna till de svenska gästhamnarna 2020 och passar på att önska Er en helt underbar båtsommar i Sverige.

Upplev Båtlivet naturhamn

Länkar

Gästhamnsguiden: KLICKA HÄR!

Hemsida Gästhamnar Sverige: KLICKA HÄR!

ORGANISATIONER SOM SAMLAR SVERIGES BÅTLIV