Välj rätt flytväst

Idag finns det flytvästar för alla användningsområden och smaker – utvecklingen går hela tiden framåt! Visste du att 90 procent av de som drunknar saknar flytväst? Och att de allra flesta olyckorna sker på lugna vatten från små båtar? För det vanliga sjölivet finns tre olika sorters flytvästar, här en kort guide:

Räddningsvästen finns i tre klara färger, rött, gult och orange. De har reflexer och en visselpipa för att påkalla uppmärksamhet. De stora flytelementen på framsidan av västen hjälper till att vända en medvetslös person rätt i vattnet och kragen håller upp huvudet så att mun och näsa är ovanför vattenytan. Den är ett måste för små barn och icke-simkunniga personer.


Seglar- och fiskevästen är för den som kan simma och vill kunna röra sig smidigt och lätt. Till skillnad från en räddningsväst har den ingen krage och hjälper inte en medvetslös person rätt i vattnet. Dessa västar finns i en mängd olika utföranden, alltifrån de klassiska allround västarna till de som är designade för att se ut som vanliga dunvästar eller jackor och andra designade för att passa till speciella aktiviteter såsom vattenskidåkning eller jollesegling.

Uppblåsbara räddningsvästar
r är både smidiga, har stor lyftkraft och är konstruerade för att vända en person rätt i vattnet. De finns med manuell eller automatisk uppblåsning där det senare alternativet är det som ofta rekommenderas av tillverkare och sjöräddning för vanligt båtliv. Båda varianterna blåses upp av en inbyggd kolsyrepatron och den automatiska versionen har också en sensor som aktiverar gasuppblåsningen direkt när västen kommer ner i vatten. På alla uppblåsbara västar måste patronen bytas efter varje uppblåsning och på den automatiska skall också sensorn bytas. Det rekommenderas att man ser över västen med jämna mellanrum så att man kan vara säker på att den fungerar när det behövs.

Det skall vara en självklarhet att alla alltid har på sig flytvästen när man seglar eller åker motorbåt. Det skall även finnas rätt sorters flytvästar ombord till hela besättningen.

Det bästa är självklart att inte trilla i!