Ord ombord

Båtlivet har hel del ord som man kanske inte är van vid. Här är en ordlista som kan vara bra att känna till med enkla förklaringar.

Ordlista

A
Akter – Längst bak på båten.
Ankare – En tyngd, fastsatt i en lina som man sänker ner till botten så att båten ligger stilla.

B
Babord – Vänster sida på båten.
Beslå – knyta fast ett segel på bommen.
Besättning – Alla som har en uppgift att sköta ombord.
Bidevind – Annat ord för kryssa.
Bleke – Ingen vind alls. Man kan också säga stiltje.
Block – hjul som man drar skot och fall igenom.
Bom – Lång pinne som sitter fast i masten och som seglet vilar på.
Bränning – Ett grund som ligger precis i vattenytan.
Bära av – Hålla båten ifrån en brygga eller en annan båt.

D-E
Dirk – snöre som håller upp bommen när man inte seglar
Distans – Avstånd till sjöss (se sjömil).
Dragg – Annat ord för ankare
Dragga – När ankaret har släppt och båten börjar driva.
Durk – Golvet i båten.
Dyvika – En propp i botten som används när man ska tömma båten på vatten när den står på land.
Dävert – pinnar i aktern som används för att hissa upp en jolle
Ekolod – Ett instrument som mäter djupet.

F
Fall – linor från masten som används för att hissa segel
Falla av – styra bort från vinden
Lanterna – Lampa på båtens utsida i olika färger beroende på placering.
Fartyg – En båt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter.
Fender – En plastkorv som man hänger på båtens utsida som skydd mot andra båtar och bryggor.
Flaggspel – mindre flaggor som man kan hissa upp i masten.
Fock – mindre segel längst fram som används när man kryssar eller i hård vind
Fribord – Båtens utsida.
För – längst fram på båten.
Förpik – utrymme längst fram i båten.
Förtöja – Att knyta fast en båt.

G
Gast – En person som hjälper till ombord.
Gennacker – Stort segel som hissar framför masten i lättare vindar.
Genua – Större segel som finns för om masten
Gippa – När man seglar längs och bommen byter sida.
Gira – Svänga med båten.
GPS – Ett system med en fiffig manick, som med siffror eller på en bildskärm talar om precis var på jordklotet båten är.

H-J
Halvvind – när man seglar och har vinden in från sidan
Jolle – mindre båt man kan ha med sig och ofta drar efter båten.
Järngenua – öknamn på en motor i en segelbåt.

K
Kapell – skydd över sittbrunnen och segel (segelkapell)
Kryssa – När en segelbåt seglar sicksack mot vinden.
Kick – snöre eller stång som gör att man kan justera bommen.
Knop (1) – Fart till sjöss.
Knop (2) – Som en knut, fast oftast bättre.
Koj – sängplats.
Kompass – Ett instrument som visar väderstrecken och riktningen mot Nordpolen.
Kurs – Det håll båten åker åt. Mäts i grader.
Köl – En stor tyngd mitt under båtens botten som gör att man kan styra bättre och att båten inte välter.
Kölsvin – utrymme under golvet där det kan samlas vatten.

L
Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och hur långt man åker.
Loggbok – Båtens egen dagbok.
Lova – styra upp mot vinden
Lovart – Den sida vinden kommer ifrån.
Lä – Den sida vinden inte kommer ifrån.
Länsa (1) – När en segelbåt seglar med vinden.
Länsa (2) – Tömma båten på vatten.

M-N
Mantåg – Staketet på båten.
Mesan – Om en båt har två master kallas den länts bak för detta.
Navigera – Att hitta på sjökortet och veta åt vilket håll man ska köra med båten.

O-P
Ombord – Alla saker och människor som är på och i båten är ombord.
Pentry – Köket i båten.
Position – Den exakta platsen där båten är.
Prick – Pinnar i vattnet som visar vart det finns grund eller annat som man kan köra på.
Pulpit – Räcke längst fram i fören.

R
Rank – Kallar man en båt som är ostadig/vinglig.
Reling – Kanten mellan båtens sida och däck.
Reva – att minska segelytan.
Rorkult – En pinne som man styr båten med, istället för en ratt.
Ruff – Inne i båten.

S
Schackel – Ett sorts lås för att fästa olika saker i varandra.
Segel – stora dukar man hänger upp i masten som ”fångar” vinden och gör så att båten rör sig.
Sittbrunn – där man sitter ute i båten och även styr.
Sjökort – Den karta man använder på sjön.
Sjömil – Avstånd till sjöss mäter man i sjömil: 1 sjömil = 1852 meter.
Sjömärke – pinne eller annan sak i vattnet som berättar hur man ska åka.
Sjöstuva – Packa undan saker så att de inte far omkring när båten lutar.
Skot – snöre som man använder för att dra i seglen.
Skota – dra i skotet.
Skott – Väggarna i båten.
Slacka - släppa på skotet.
Slå – När man kryssar och byter sida som vinden kommer in från.
Slör – när man seglar och har vinden in snett akterifrån.
Spinnacker – Stort ballongsegel som hissas framför masten.
Splits – Sammanflätning av två linor eller att man gör en ögla i ena änden.
Stickkoj – liten sängplats som man ofta får sticka in fötterna föst för att få plats.
Storsegel – Seglet som sitter bakom masten.
Stuva – Packa undan alla saker ombord.
Styrbord – Höger sida på båten.
Svaja – kasta ankar utan att förtöja mot land.

T-Ö
Tågvirke – Alla tampar och linor ombord.
Vant – Metallvajrar som håller masten från att ramla.
Väja – Att ändra kurs för att inte krocka med en annan båt.
Öskar - Skopa att hälla ut vatten med.

Båtens delar

Fören är längst fram på båten och aktern längst bak.
På sjön säger man inte höger och vänster, utan istället styrbord och babord. Den högra sidan heter styrbord och den vänstra babord. Man tror att orden kommer från vikingatiden, eftersom styråran på vikingaskeppen satt på höger sida, som då blev styrbord. När man stod vid den åran vände man baken åt den vänstra sidan som då blev bakbord, eller babord som vi säger idag.

När man tänder båtens lanternor (lampor) har man grönt ljus på styrbordssidan och rött ljus på babordssidan. Det gör det lätt att lista ut vilket håll en båt är på väg när man ser den i mörkret. Motorbåtar och segelbåtar som går för motor ska även ha en vitt lanterna tänd som lyser framåt. Alla båtar ska ha en lanterna som lyser vitt bakåt.

Mer om instrument

För länge sedan hade man inga instrument som kunde hjälpa till när man navigerade. Nu har vi många elektroniska hjälpmedel som vi kan använda för att hitta rätt, mäta, se och prata med andra fartyg.


Logg
En logg är båtens hastighetsmätare. Den visar hur fort båten går, hur många knop man färdas i. Ett litet skovelhjul under båten snurrar hela tiden båten rör sig i vattnet. Farten visas för oss med siffror eller en visare. Loggen räknar också ut hur långt man har åkt, så att man kan se på hur många sjömil en resa har varit. Idag har många en logg i sin GPS istället.

Ekolod
För att undersöka hur djupt det är på en plats kan man loda. Ett gammalt sätt att loda är att skicka ned en tyngd som sitter fast i ett snöre, ända ned till botten. Sen mäter man hur mycket av snöret som har varit under vattnet och får reda på djupet.
Moderna ekolod skickar ned en sorts ljudsignaler till botten, som studsar tillbaka. Ju längre tid det tar för signalen att komma tillbaka till båten, desto djupare är det. Instrumentet räknar ut djupet och visar det i siffror på en skärm.

Autopilot
En autopilot är precis vad den heter, en automatisk pilot som styr båten när vi kopplar in den. Den håller i ratten eller rorkulten åt oss. Men glöm aldrig att autopiloten varken ser eller kan tänka själv, det måste vi göra åt den. Man trycker på knappar som talar om för autopiloten när den ska svänga och hur den ska styra. Tros att man inte styr själv så måste man hela tiden ha full kontroll på allt som händer runt omkring.

Radar
Med en radar kan man köra båt fast man inte ser något, till exempel när det är mörkt eller dimmigt. En radar skickar ut elektriska signaler som studsar mot öar, andra båtar och sjömärken. När signalen studsar tillbaka till radarn ser man något som kallas för ett eko på bildskärm. Den som är duktig och har tränat mycket med sin radar kan lätt förstå vad de olika ekona är för något: en båt, en ö, en svan eller en prick.

GPS
En GPS-navigator tar emot signaler från satelliter uppe i atmosfären. Får den signaler från tillräckligt många satelliter kan den tala om för oss precis var vi är, vår position. Den kan visa positionen med siffror, då visar den latitud och longitud som man själv får rita in på sjökortet.
Andra GPS-navigatorer kallas för plottrar och då kan vi se ett sjökort på en bildskärm, där vi också ser vår båt och hur den åker i sjökortet. Men glöm inte bort att andra båtar inte syns på bildskärmen.
Många struntar i att titta på det vanliga papperssjökortet och tror att man alltid kan lita på sin plotter. En riktig sjöman har alltid sjökort av papper framme och använder GPS:en som en extra hjälp. EN GPS visar inte alltid exakt rätt position!

VHF-radio
En VHF-radio är en sorts telefon, eller walkie-talkie, för båtar. Man kan prata med andra båtar, stationer på land och Sjöräddningen på olika kanaler. Den viktigaste kanalen på VHF-radion är kanal 16. Den ska alla yrkesfartyg alltid lyssna på. Det är bra, för om du skulle råka hamna i nöd och ropar på kanal 16, så finns det alltid någon som hör dig. VHF är mycket säkrare än en mobiltelefon då den har bättre täckning.