Ord Ombord

Båtlivet har hel del ord som man kanske inte är van vid. Här är en ordlista som kan vara bra att känna till med enkla förklaringar.

A
Akter – Längst bak på båten.
Ankare – En tyngd, fastsatt i en lina som man sänker ner till botten så att båten ligger stilla.

www.bavariasverige.se

B
Babord – Vänster sida på båten.
Beslå – knyta fast ett segel på bommen.
Besättning – Alla som har en uppgift att sköta ombord.
Bidevind – Annat ord för kryssa.
Bleke – Ingen vind alls. Man kan också säga stiltje.
Block – hjul som man drar skot och fall igenom.
Bom – Lång pinne som sitter fast i masten och som seglet vilar på.
Bränning – Ett grund som ligger precis i vattenytan.
Bära av – Hålla båten ifrån en brygga eller en annan båt.


D-E
Dirk – snöre som håller upp bommen när man inte seglar
Distans – Avstånd till sjöss (se sjömil).
Dragg – Annat ord för ankare
Dragga – När ankaret har släppt och båten börjar driva.
Durk – Golvet i båten.
Dyvika – En propp i botten som används när man ska tömma båten på vatten när den står på land.
Dävert – pinnar i aktern som används för att hissa upp en jolle
Ekolod – Ett instrument som mäter djupet.

F
Fall – linor från masten som används för att hissa segel
Falla av – styra bort från vinden
Lanterna – Lampa på båtens utsida i olika färger beroende på placering.
Fartyg – En båt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter.
Fender – En plastkorv som man hänger på båtens utsida som skydd mot andra båtar och bryggor.
Flaggspel – mindre flaggor som man kan hissa upp i masten.
Fock – mindre segel längst fram som används när man kryssar eller i hård vind
Fribord – Båtens utsida.
För – längst fram på båten.
Förpik – utrymme längst fram i båten.
Förtöja – Att knyta fast en båt.

G
Gast – En person som hjälper till ombord.
Gennacker – Stort segel som hissar framför masten i lättare vindar.
Genua – Större segel som finns för om masten
Gippa – När man seglar längs och bommen byter sida.
Gira – Svänga med båten.
GPS – Ett system med en fiffig manick, som med siffror eller på en bildskärm talar om precis var på jordklotet båten är.

H-J
Halvvind – när man seglar och har vinden in från sidan
Jolle – mindre båt man kan ha med sig och ofta drar efter båten.
Järngenua – öknamn på en motor i en segelbåt.

K
Kapell – skydd över sittbrunnen och segel (segelkapell)
Kryssa – När en segelbåt seglar sicksack mot vinden.
Kick – snöre eller stång som gör att man kan justera bommen.
Knop (1) – Fart till sjöss.
Knop (2) – Som en knut, fast oftast bättre.
Koj – sängplats.
Kompass – Ett instrument som visar väderstrecken och riktningen mot Nordpolen.
Kurs – Det håll båten åker åt. Mäts i grader.
Köl – En stor tyngd mitt under båtens botten som gör att man kan styra bättre och att båten inte välter.
Kölsvin – utrymme under golvet där det kan samlas vatten.

L
Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och hur långt man åker.
Loggbok – Båtens egen dagbok.
Lova – styra upp mot vinden
Lovart – Den sida vinden kommer ifrån.
Lä – Den sida vinden inte kommer ifrån.
Länsa (1) – När en segelbåt seglar med vinden.
Länsa (2) – Tömma båten på vatten.

M-N
Mantåg – Staketet på båten.
Mesan – Om en båt har två master kallas den länts bak för detta.
Navigera – Att hitta på sjökortet och veta åt vilket håll man ska köra med båten.

O-P
Ombord – Alla saker och människor som är på och i båten är ombord.
Pentry – Köket i båten.
Position – Den exakta platsen där båten är.
Prick – Pinnar i vattnet som visar vart det finns grund eller annat som man kan köra på.
Pulpit – Räcke längst fram i fören.

R
Rank – Kallar man en båt som är ostadig/vinglig.
Reling – Kanten mellan båtens sida och däck.
Reva – att minska segelytan.
Rorkult – En pinne som man styr båten med, istället för en ratt.
Ruff – Inne i båten.

S
Schackel – Ett sorts lås för att fästa olika saker i varandra.
Segel – stora dukar man hänger upp i masten som ”fångar” vinden och gör så att båten rör sig.
Sittbrunn – där man sitter ute i båten och även styr.
Sjökort – Den karta man använder på sjön.
Sjömil – Avstånd till sjöss mäter man i sjömil: 1 sjömil = 1852 meter.
Sjömärke – pinne eller annan sak i vattnet som berättar hur man ska åka.
Sjöstuva – Packa undan saker så att de inte far omkring när båten lutar.
Skot – snöre som man använder för att dra i seglen.
Skota – dra i skotet.
Skott – Väggarna i båten.
Slacka - släppa på skotet.
Slå – När man kryssar och byter sida som vinden kommer in från.
Slör – när man seglar och har vinden in snett akterifrån.
Spinnacker – Stort ballongsegel som hissas framför masten.
Splits – Sammanflätning av två linor eller att man gör en ögla i ena änden.
Stickkoj – liten sängplats som man ofta får sticka in fötterna föst för att få plats.
Storsegel – Seglet som sitter bakom masten.
Stuva – Packa undan alla saker ombord.
Styrbord – Höger sida på båten.
Svaja – kasta ankar utan att förtöja mot land.

T-Ö
Tågvirke – Alla tampar och linor ombord.
Vant – Metallvajrar som håller masten från att ramla.
Väja – Att ändra kurs för att inte krocka med en annan båt.
Öskar - Skopa att hälla ut vatten med.

ORGANISATIONER SOM SAMLAR SVERIGES BÅTLIV